Czy uprawa we własnym ogródku jest gorsza od przemysłowej wg brytyjskiego dziennika The TELEGRAPH tak

https://www.telegraph.co.uk/news/2024/01/22/carbon-footprint-homegrown-food-allotment-increase/

Uprawa we własnym ogródku może być bardziej efektywna pod względem energetycznym niż uprawy przemysłowe.

Autorzy artykułu z The Telegraph twierdzą, że uprawy przemysłowe są bardziej efektywne pod względem energetycznym niż uprawy we własnym ogródku. Przyczyną tego jest to, że w przypadku upraw przemysłowych rolnicy korzystają z maszyn, które są bardziej wydajne niż narzędzia ogrodnicze.

Jednakże, ta argumentacja jest błędna z kilku powodów. Po pierwsze, nie uwzględnia ona faktu, że uprawy przemysłowe wymagają stosowania dużych ilości nawozów i pestycydów, które są wytwarzane w procesach energochłonnych. Po drugie, nie uwzględnia ona emisji związanych z transportem żywności z dużych farm do sklepów.

Emisje związane z produkcją nawozów i pestycydów

Uprawy przemysłowe wymagają stosowania dużych ilości nawozów i pestycydów. Nawozy są wykorzystywane do zwiększenia plonów, a pestycydy do zwalczania szkodników i chorób. Produkcja nawozów i pestycydów wymaga znacznych ilości energii.

Według raportu “The Environmental Impacts of Food Production” opublikowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2019 roku, produkcja nawozów azotowych odpowiada za około 2,5% światowych emisji gazów cieplarnianych. Produkcja pestycydów odpowiada za około 0,5% światowych emisji gazów cieplarnianych.

Emisje związane z transportem żywności

Uprawy przemysłowe często są prowadzone na dużych obszarach, które są oddalone od konsumentów. W związku z tym żywność musi być transportowana na duże odległości. Transport żywności generuje emisje gazów cieplarnianych.

Według raportu “Food Loss and Waste” opublikowanego przez FAO w 2021 roku, transport żywności odpowiada za około 10% światowych emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją żywności.

Biorąc pod uwagę emisje związane z produkcją nawozów i pestycydów, a także emisje związane z transportem żywności, można stwierdzić, że uprawy we własnym ogródku mogą być bardziej efektywne pod względem energetycznym niż uprawy przemysłowe.

Uprawa we własnym ogródku może przyczyniać się do poprawy jakości gleby i bioróżnorodności.

Autorzy artykułu z The Telegraph ignorują fakt, że uprawy przemysłowe mają negatywny wpływ na środowisko. Na przykład, stosowanie nawozów i pestycydów może zanieczyszczać wodę i glebę. Ponadto, uprawy przemysłowe często prowadzi się na dużych obszarach, które są zamieniane w monokultury. Monokultury są mniej odporne na zmiany klimatu i mogą prowadzić do wymierania gatunków roślin i zwierząt.

Uprawa we własnym ogródku nie wymaga stosowania dużych ilości nawozów i pestycydów.

W przypadku upraw we własnym ogródku można stosować ekologiczne metody uprawy, które nie wymagają stosowania nawozów i pestycydów. Na przykład, można stosować obornik, kompost lub zielone nawozy.

Uprawa we własnym ogródku może przyczyniać się do poprawy bioróżnorodności.

Według raportu “Biodiversity and Ecosystem Services” opublikowanego przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) w 2022 roku, uprawy przemysłowe często są prowadzone na dużych obszarach, które są zamieniane w monokultury. Monokultury są mniej odporne na zmiany klimatu i mogą prowadzić do wymierania gatunków roślin i zwierząt.

Uprawa we własnym ogródku może przyczyniać się do poprawy jakości gleby i bioróżnorodności. Jest to ważne, ponieważ gleby i bioróżnorodność są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju.

Uprawa we własnym ogródku może pomóc w zmniejszeniu konsumpcji żywności wysoko przetworzonej.

Autorzy artykułu z The Telegraph nie biorą pod uwagę faktu, że uprawa we własnym ogródku może pomóc w zmniejszeniu konsumpcji żywności przetworzonej. Osoby, które uprawiają własne warzywa i owoce, są bardziej skłonne do spożywania świeżej, nieprzetworzonej żywności.

Zmniejszenie konsumpcji żywności przetworzonej ma pozytywny wpływ na środowisko ale przede wszystkim na zdrowie konsumentów.

Leave a Reply

Skip to toolbar