Jak PepsiCo stało się właścicielem drugiej co do wielkości floty okrętów podwodnych na świecie?!

Historia, jak koncern PepsiCo stał się podmiotem posiadającym drugą co do wielkości flotę okrętów podwodnych na świecie, jest zarówno fascynująca, jak i nieco surrealistyczna. To wydarzenie miało miejsce w czasach zimnej wojny i wynikało z unikalnych okoliczności geopolitycznych oraz handlowych.

Kontekst Historyczny

W latach 50. i 60. XX wieku, zimna wojna była w pełni rozwinięta, a relacje między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim były napięte. Pomimo tego, zarówno USA, jak i ZSRR, poszukiwały sposobów na złagodzenie tych napięć poprzez handel i wymianę kulturalną. Jednym z takich momentów był słynny "kitchen debate" w 1959 roku, kiedy to wiceprezydent USA Richard Nixon spotkał się z premierem ZSRR Nikitą Chruszczowem w Moskwie. Podczas tej debaty Nixon zaprezentował radzieckiemu liderowi amerykańskie produkty konsumpcyjne, w tym napój Pepsi.

Początki Handlu

Po tej debacie, Pepsi zyskała uwagę w Związku Radzieckim. W 1972 roku, dzięki staraniom Donalda M. Kendalla, ówczesnego prezesa PepsiCo, firma podpisała umowę z ZSRR na wymianę produktów. Jednakże, ponieważ rubel radziecki nie był wymienialny na rynkach międzynarodowych, transakcje musiały być realizowane w formie barterowej. W zamian za koncentrat do produkcji Pepsi, ZSRR dostarczał wódkę Stolichnaya do Stanów Zjednoczonych.

Barter Obejmuje Okręty Podwodne

Pod koniec lat 80. XX wieku, sytuacja ekonomiczna w Związku Radzieckim pogorszyła się, a rubel nadal nie był wymienialny. W związku z tym, w 1989 roku, PepsiCo zgodziło się na kolejną, niezwykłą umowę barterową. Tym razem, ZSRR zaoferował flotę okrętów podwodnych i innych jednostek wojskowych w zamian za koncentrat Pepsi. Umowa obejmowała 17 okrętów podwodnych, krążownik, fregatę i niszczyciel. Wartość tych jednostek oszacowano na około 3 miliardy dolarów.

Flota Okrętów Podwodnych PepsiCo

Na krótki okres czasu, PepsiCo stało się właścicielem drugiej co do wielkości floty okrętów podwodnych na świecie, zaraz po Marynarce Wojennej USA. Oczywiście, firma nie miała zamiaru utrzymywać tych jednostek wojskowych. Ostatecznie, okręty zostały sprzedane na złom do szwedzkiej firmy recyklingowej.

Znaczenie Historyczne

To wydarzenie stało się anegdotą w historii zimnej wojny i jest często przywoływane jako przykład, jak niezwykłe mogą być relacje handlowe w specyficznych warunkach geopolitycznych. Donald M. Kendall skomentował później tę sytuację, mówiąc żartobliwie: "Rozbrajam Związek Radziecki szybciej niż ty."

Podsumowanie

Historia ta pokazuje, jak globalne napięcia polityczne mogą prowadzić do niespodziewanych rezultatów w świecie biznesu. Barterowa wymiana między PepsiCo a ZSRR pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych epizodów w historii handlu międzynarodowego.

Virus-free.www.avg.com

Leave a Reply

Skip to toolbar