Jak wychować odnoszące sukcesy dzieci?

  1. Rozwijanie poczucia własnej wartości

    Zaskakująco niewiele wystarczy, aby wzmocnić w dziecku wiarę w siebie i jego potencjał. Ktoś kiedyś skrótowo podsumował to w czterech zrozumiałych krokach, więc wcale nie jest to tak skomplikowane. Warto skupić się na chwaleniu częściej niż na karaniu, unikać porównywania z innymi dziećmi, dawać przestrzeń do popełniania błędów i promować samodzielność. Dodatkowo, kluczowe jest akceptowanie porażek i celebracja małych sukcesów, które stopniowo prowadzą do wyjątkowych powodów do dumy. Kiedy dziecko nabiera przekonania o własnej wartości, zaczyna wierzyć, że ma kontrolę nad swoim życiem i jest w stanie je właściwie kierować.
  2. Uczą się jak być oszczędnym i mądrze wydawać pieniądze.

    Ustalanie celów oszczędzania to kluczowy element nauki oszczędzania, który kształtuje w dziecku świadomość finansową, umiejętność planowania, motywację oraz umiejętność długoterminowego myślenia. Pomaga to dziecku zrozumieć, dlaczego warto oszczędzać, i nadaje sens procesowi oszczędzania. Rodzice zbierają na samochód lub wakacje, dzieci odkładają pieniądze na wymarzoną zabawkę. To pomaga dziecku zrozumieć, że wartość oszczędzania polega na możliwości spełnienia swoich pragnień.
Skip to toolbar