Jak wychować odnoszące sukcesy dzieci?

  1. Rozwijanie poczucia własnej wartości

    Zaskakująco niewiele wystarczy, aby wzmocnić w dziecku wiarę w siebie i jego potencjał. Ktoś kiedyś skrótowo podsumował to w czterech zrozumiałych krokach, więc wcale nie jest to tak skomplikowane. Warto skupić się na chwaleniu częściej niż na karaniu, unikać porównywania z innymi dziećmi, dawać przestrzeń do popełniania błędów i promować samodzielność. Dodatkowo, kluczowe jest akceptowanie porażek i celebracja małych sukcesów, które stopniowo prowadzą do wyjątkowych powodów do dumy. Kiedy dziecko nabiera przekonania o własnej wartości, zaczyna wierzyć, że ma kontrolę nad swoim życiem i jest w stanie je właściwie kierować.
  2. Uczą się jak być oszczędnym i mądrze wydawać pieniądze.

    Ustalanie celów oszczędzania to kluczowy element nauki oszczędzania, który kształtuje w dziecku świadomość finansową, umiejętność planowania, motywację oraz umiejętność długoterminowego myślenia. Pomaga to dziecku zrozumieć, dlaczego warto oszczędzać, i nadaje sens procesowi oszczędzania. Rodzice zbierają na samochód lub wakacje, dzieci odkładają pieniądze na wymarzoną zabawkę. To pomaga dziecku zrozumieć, że wartość oszczędzania polega na możliwości spełnienia swoich pragnień.

Leave a Reply

Skip to toolbar