Piotr Witczak on X: “Przegląd najważniejszych covidowych faktów, czyli „pandemia c19” dla opornych “Łatw iej jest oszukać ludzi niż przekonać ich, że zostali oszukani” …w szczególności przy wszechobecnej cenzurze, kor pomediach oraz zależnej od koncernów i polityków nauce Połączmy kropki…🧵 1/” / X

Leave a Reply

Skip to toolbar