Po jaką cholerę nam to było?

Siedzą sobie gdzieś na chmurce powstańcy listopadowi, powstańcy styczniowi, żołnierze wojny polsko – bolszewickiej, powstańcy śląscy i wielkopolscy, bohaterscy żołnierze września 1939 roku, żołnierze Andersa i Berlinga, powstańcy warszawscy. Robotnicy radomscy i gdańscy stoczniowcy., Zbigniew Godlewski i górnicy z "Wujka".Siedzą, spoglądają na współczesną Polskę, skłóconą, podzieloną, rozkradaną,
Gdzie interes prywatny i partyjny jest zawsze ponad interesami Narodu. Siedzą i się zastananawiają : "Po jaką cholerę nam to było?

Leave a Reply

Skip to toolbar