Ubezpieczenia zdrowotne w USA to system, który krzywdzi pacjentów

Ubezpieczenia zdrowotne w Stanach Zjednoczonych są często określane jako jeden wielki przekręt. Istnieją ku temu liczne powody.

Po pierwsze, między ubezpieczycielami a szpitalami funkcjonuje zmowa cenowa, która pozwala windować ceny usług medycznych. W ten sposób ubezpieczyciele mogą obniżyć swoje koszty, ale pacjenci muszą płacić więcej.

Po drugie, pacjenci są odpowiedzialni za pierwsze kilka tysięcy dolarów kosztów leczenia. Jest to tzw. copayment, czyli udział własny. Oznacza to, że nawet osoby z ubezpieczeniem zdrowotnym mogą zostać obciążone wysokimi kosztami leczenia.

Po trzecie, osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczeniem, które nie pokrywa danej usługi, muszą płacić pełną, wywindowaną cenę. W przypadku poważnych schorzeń może to oznaczać ruinę finansową.

Jak wynika z danych, zbyt wysokie rachunki medyczne są głównym powodem upadłości konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. W 2022 roku odpowiadały za 40% przypadków.

System ubezpieczenia zdrowotnego w USA jest niesprawiedliwy i nieskuteczny. Krzywdzi pacjentów, którzy nie mają możliwości skorzystania z opieki medycznej, albo muszą płacić za nią zbyt dużo.

Wprowadzenie publicznego systemu opieki zdrowotnej byłoby rozwiązaniem, które zapewniłoby wszystkim obywatelom dostęp do opieki medycznej bez ponoszenia wysokich kosztów.

Oto kilka konkretnych przykładów, które ilustrują, jak system ubezpieczenia zdrowotnego w USA krzywdzi pacjentów:

  • Kobieta, która urodziła dziecko, musiała zapłacić 15 000 dolarów za poród. Jej ubezpieczenie zdrowotne pokryło jedynie 50% kosztów.
  • Mężczyzna, który złamał nogę, musiał zapłacić 10 000 dolarów za operację. Jego ubezpieczenie zdrowotne pokryło jedynie 80% kosztów.
  • Rodzina, która straciła dom w pożarze, musiała zapłacić 100 000 dolarów za leczenie poparzeń. Ich ubezpieczenie zdrowotne nie pokryło żadnych kosztów.

Te przykłady pokazują, że system ubezpieczenia zdrowotnego w USA jest nie tylko niesprawiedliwy, ale także nieskuteczny. Krzywdzi pacjentów i nie zapewnia im odpowiedniej opieki medycznej.

Polecam do obejrzenia film dokumentalny Sicko, wyreżyserowany przez Michaela Moore’a. Film ten ukazuje wadliwości systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Moore porównuje system amerykański do systemów opieki zdrowotnej w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Francji, gdzie opieka zdrowotna jest powszechnie dostępna i finansowana ze środków publicznych.

W filmie Moore przedstawia historie osób, które zostały dotknięte wadliwością systemu amerykańskiego. Mówi o kobietach, które zmarły z powodu raka piersi, ponieważ nie miały ubezpieczenia zdrowotnego. Opowiada o rodzinach, które musiały sprzedać swoje domy, aby pokryć koszty leczenia.

Moore krytykuje system amerykański za to, że jest niesprawiedliwy, drogi i nieefektywny. Twierdzi, że system publiczny opieki zdrowotnej jest lepszym rozwiązaniem dla wszystkich obywateli.

Film Sicko wywołał wiele kontrowersji w Stanach Zjednoczonych. Został on uznany za przesadzony i stronniczy. Jednak film przyczynił się do szerszej dyskusji na temat systemu opieki zdrowotnej w USA.

Dlaczego film Sicko jest ważny?

Film Sicko jest ważny, ponieważ ukazuje wadliwości systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Film może być inspiracją dla osób, które chcą walczyć o reformę systemu.

Polecam też obejrzeć odcinek Adam Ruins Everything – The Real Reason Hospitals Are So Expensive Adam Conover przedstawia główne przyczyny wysokich cen usług medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Pierwszą przyczyną jest zmowa cenowa między ubezpieczycielami a szpitalami. Ubezpieczyciele chcą obniżyć swoje koszty, dlatego negocjują z szpitalami rabaty. W ten sposób szpitale mogą podnieść ceny swoich usług dla pacjentów bez ubezpieczenia zdrowotnego.

Drugą przyczyną jest system copayment, czyli udziału własnego. Pacjenci z ubezpieczeniem zdrowotnym są odpowiedzialni za zapłacenie części kosztów leczenia. Oznacza to, że nawet osoby z ubezpieczeniem mogą zostać obciążone wysokimi kosztami leczenia.

Trzecią przyczyną jest brak przejrzystości cen usług medycznych. Pacjenci często nie wiedzą, ile będą musieli zapłacić za określone usługi medyczne. Oznacza to, że mogą zostać zaskoczeni wysokimi rachunkami.

W odcinku Conover przedstawia również przykłady, jak wysokie ceny usług medycznych wpływają na pacjentów. Mówi o rodzinie, która musiała sprzedać swój dom, aby pokryć koszty leczenia dziecka. Opowiada o kobiecie, która zrezygnowała z leczenia, ponieważ nie mogła sobie na nie pozwolić.

Conover krytykuje system opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych za to, że jest niesprawiedliwy i drogi. Twierdzi, że wprowadzenie publicznego systemu opieki zdrowotnej byłoby rozwiązaniem, które zapewniłoby wszystkim obywatelom dostęp do opieki medycznej bez ponoszenia wysokich kosztów.

**Odcinek Adam Ruins Everything – The Real Reason Hospitals Are So Expensive jest istotnym głosem w dyskusji na temat systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Odcinek przedstawia jasne i przekonujące argumenty na rzecz reformy systemu.

Leave a Reply

Skip to toolbar